Har de danske stempler den rigtige størrelse.

Amager-Frimærke Klub.

Har de danske stempler den rigtige størrelse.

Har du nogen sinde tænkt over hvorfor de gamle brugte mærker forekommer de fleste samler langt interessantere end de nyere.? En væsenlig grund hertil er sikkert den, at i tidligere tid gjorde man sig meget mer umage med stemplingen og var ikke større end at i hvert fald 90 % af stemplet kunne være på et enkelt mærke. Da frimærket blev indført i Wûrttenberg blev det utrykkeligt forlangt at hvert  enkelt frimærke skulle annuleres med et sted- og dato stempel, der så vidt muglig skulde anbringes midt på mærket, og fremtræde klart og tydeligt, så det var let læseligt. Det vidste sig imidlertid at adskillige af de stempler som havde været i brug før frimærkets indførelse var så store at de dækkede flere mærker. Alle eyer hvor det var tilfældet fik ordre til omgående at skaffe nye stempler.

Her i Danmark, var de første stempler 4 ringstempler med punkt samt nummer stempler, heller ikke større end at de kunne være på et enkelt mærke. Helt anderledes er det nu tildags. Man har i de fleste lande gjort stemplerne større, således at de ikke mere kan være på et enkelt mærke. Her vises nogle eksempler på stempler på 4 blokke.


Her  ses forskellige stempler på på enkelte mærke.

Vil man have hele stemplet må man have en fireblok eller hele kuverten.

Så ønsker man at samle mærker med hele stemplet er man nød til at samle på fire blokke eller hele breve, da stemplet som man kan se fylder mere end der kan være på et enkelt mærke.

Hvilket også mange samlet er gået over til, det fylder mere med kuverter og fireblokke  og derfor vil nok de fleste antagelig foretrække ikke havde været større end at i hvert fald hovedparten af stemplet kan være på et frimærke. Det vil sige at diametern helst skal være 2 cm, højst 2½ cm set fra et filatelistisk synspunkt må det derfor betones overfor postvæsenet at de fleste stempler navnlig de såkaldte lejlighedsstempler er alt for store og det vil i høj grad ønskeligt at vende tilbage til stempler der kan være på et enkelt mærke. Se nederst på siden.


Her har postvæsenet været kreative.