Velkommen i Amager Frimærke klub

Amager-Frimærke Klub.

Velkommen i AMAGER FTRIMÆRKE KLUB:


Det er sjovt at samle på frimærker, men endnu sjovere og endnu mere spændende bliver det, når man er medlem af en frimærke klub.


Og hvorfor så det ?. - Jo, på hver mødeaften bliver der selvfølgelig snakket frimærker, og set på frimærker. Og hver gang lærer man noget nyt, enten om mærker man selv samler på, eller om mærker man aldrig har set før.

Og jo mere man ved om mærkerne, deres varianter eller deres baggrunds historie, jo mere interesant bliver det selv at samle.


I en frimærkeklub har man lejlighed til at skaffe sig frimærker på en nem og ofte billig måde. Man kan f.eks. bytte sig til mærker man mangler, eller man kan købe frimærker på klubbens ugentlige autioner.


I Amager frimærkeklub holder vi møder hver torsdag aften i hele vintersæsonen ( September - til 1 Maj ) og her vil vi fortælle om vores møder, vores aktiviteter, og alle de fordele der er at være medlem af Amager Frimærkeklub.


Man behøver ikke at være medlem for at besøge os. Gæster er altid velkomne.

Når man har besøgt os et par gange, kan man så beslutte sig for medlemskab.


Om at blive medlem:


Enhver over 18 år kan blive medlem af Amager Frimærke klub. Uanset om man har samlet frimærker i få eller mange år. - om man har en stor eller lille samling, eller om man ved lidt eller meget om frimærker,- ja så er man velkommen som medlem. Vi samler næsten alle på frimærker på hver vores måde.

Nogle elsker at vaske frimærker, andre vasker næsten aldrig. Nogle samler kun Danmark og andre samler også på lande på den anden side af jordkloden.

Nogle samler varianter, og andre interesserer sig kun for de store "fejl" man tydelig hvis kan se uden lup. Nogle samler mest kuverter og andre samler mest på de enkelte frimærker. Nogle samler ubrugte / postfriske og andre kun stemplede.


Og sådan kan vi blive ved. Vi er alle forskellige, men et har vi tilfælles: " Vi synes det er sjovt at samle på frimærker. "


Når man har besøgt os et par gange, kan man bede formanden eller kasseren om en blanket til indmeldelse. Når man har udfyldt og aflevet den til formanden eller kasseren, vil denne på det først kommende møde meddele medlemmerne, at du er optaget som medlem. Vi har den sjove lille tradision i klubben, at medlemmerne rejser sig og klapper af det nye medlem.


Kontingentet, dækker et år og betales til kasseren ved førstkommende lejlighed. Såfremt man indmelder sig midt i sæsonen, betaler man et mindre beløb for resten af året.Samt et indmeldelsesgebyr på kr. 50,-


Man kan også blive medlem, selvom man i forvejen er er medlem af en anden frimærkeklub tilsluttet " Danmark Filatelist Forbund " ( DFF ).MØDEAFTERNE:


Vi holder møde hver TORSDAGE, og starter officielt kl. 19.30. Nogle medlemmer kommer lidt før, og får sig en frimærkesnak inden mødeaften starter.


Bestyrelsen har udarbejdet et progrm for hele sæsonen, så alle ved, hvad der er aftens emne.

Tit har vi inviteret en frimærkesamler udefra ( fra en anden klub.) til at fortælle om sine frimærker og om noget han / hun ved specielt meget om.

Under disse foredrag må der selføgelig ikke byttes eller købes / sælges frimærker, lige det er god tone ikke at snakke indbyrdes. På andre mødeaftener tager vi selv nogle af vores egne samlinger med, og viser hvordan vi samler. Endelig har vi mødeaftner, hvor vi spiller vores " berømte " frimærkespil, som et slags bancospil, hvor gevinsterne er frimærker eller noget i forbindelse med frimærker.

Efter aftenens emne, kan vi genoptage frimærkesnakken og bytteriet, men derudover har vi desuden, som fast punkt, vores FRIMÆRKEAUKTION.


Klubbens frimærkeauktion er en slags formidling af mærker, breve indstiksbøger, rodekasser eller frimærkelitteretur fra medlem til medlem.

Ønsker man at afhænde noget materiale på auktion, skal dette afleveres samme aften inden kl.19,30 til et bestyrelsesmedlem eller kasseren som registrerer det indleverede i auktionsnr.- orden.


Til dette skal der benyttes en speciel lille formular, som udleveres på medlemsmøderne. På denne formular må man for hvert "lot" notere de oplysninger man kan give om det indleverede.

Formularen må godt foto-kopieres, så man altid har lidt på lager hvis man vil indlevere nogle " lots" til auktionen.


Da det ikke er god tone selv at byde på egne indleveringer, er det vigtigt, at man husker at fastsætte minstebud. (foreks. MIN. Kr. 30,- ). Hvis man ønsker det, vil materialet ellers blive opråbt uden mindste startspris, dvs. til det vi kalde "Bedste Bud " (BB)" som er kr. 10.- hvis prisen er for højt sat risikerer man til gengæld, at materialet går retur uden at blive solgt. Så det er altid en god ide at sætte en lav startpris.


Mærker, der indleveres til auktion ( som enkelt mærker, eller sæt med katalognr. angivet ), må ikke være defekte. Gamle klasiske mærker dog indleveres til stærkt reduceret pris, hvis der samtidig gøres opmærksom på defekten.


Skulle der ved uheld blive solgt materiale, der ikke svarer til det angivne, går salget retur, såfremt køber ønsker det. Tvivls spørgsmål afgøres af auktonarius.


I løbet af mødeaftenen bliver auktionsmaterialet lagt frem til gennemsyn. Hvis man er interesseret i en eller flere lots, noterer man sig numret/numrerne, således at man er helt klar over, hvad man vil byde på, når auktionen senere på aftene gennemføres. Efter auktionen betales de købte lots til kasseren, hvorefter man modtager de købte lots.

Umidelbart bagefter afregner kasseren med de medlemmer, hvis auktions lots der er blevet solgt. Usolgte lots går naturligvis retur.


Alle kan købe eller sælge på auktionerne, fordi man som medlem af Amager Frimærkeklub ( og andre foreninger tilsluttet Danmarks Filatelist forbund ) er fritaget for at betale moms. Den der køber på auktionen betaler kun det beløb han/hun har budt, og intet mere. Den der sælger dvs. den der har indleveret, får salgsprisen minus 10% i kommission til klubben, plus en afgift på. 1 kr. pr. indleveret lot.


MØDEPRÆMIER:

Hver mødeaften trækkes en eller flere mødepræmier blandt de tilstedeværende. Mødepræmien er frimærker eller et eller andet i forbindelse med frimærker. Trækningen foretages ved hjælp af mødeprotokollen, hvor alle tilstedeværende noterer sig, når de kommer. På den måde er klubben altid klar over hvor mange der har været til stede den pågældende aften, og hvem der har været tilstede den pågældende aften.- Og så er mødepræmien jo altid sjove at vinde.......


Klubbens Bibliotek.


Udover alle de auktionskataloger, frimærkeaviser etc. som formanden lader gå rundt til gennemsyn hver mødeaften, så er klubbens bibliotek altid til rådighed for medlemmerne. Bibliotekket består bl.a. af det nyeste EUROPA kataloger. Skulle man være specielt interesseret i at gennemse katalogerne eller bøgerne nærmere, kan disse hjemlånes til aflevering næste mødeaften. Såfremt afleveringen ikke sker, falder der en bøde på kr. 10,- pr. uge. Dette fastholder vi meget strengt, fordi vi ønsker at vore kataloger og bøger, altid er til stede på mødeafterne.


Kaffe, Øl og Vand:


På mødeafterne sørger bestyrelsen for kaffe med kage, samt øl og vand, der kan købes til en meget rimelige pris. Overskuddet af salget går i klubkassen, og er medvirkende til at holde kontingentet nede og bidrage i øvrigt til udgifterne til Generalforsamlingen, Juleafslutning, og sæsonafslutning.


Medlemmerne er alle meget forsigtige med kaffe, øl og vand på bordene, idet der ofte ligger for store værdier af frimærker, og alle ved at f.eks. kaffe ud over en instiksbog ikke er nogen spøg.


Byttemateriale, Samlinger m.v.:


Til mødeafterne opfordres medlemmerne til også selv at medbringe frimærkemateriale til bytning eller fremvisning. Det bliver sjovere for en selv og for for de øvrige medlemmer, hvis man selv aktivt bidrager til en god frimærkeaften, Klubbens medlemmer, og klubben bliver ikke bedre, end det den enkelte selv gør den til.


Årlige begivenheder i klubben.


Amager Frimærkeklub har 3 tilbagevendende faste begivenheder.

nemlig:

Generalforsamlingen, Juleafslutningen og Sæsonafslutning.


Generalforsamlingen:


Generalforsamlingen afholdes på en af torsdagene i November måned. Her får vi alle lejlighed til at drøfte, hvad vi mener om møderne, deres indhold, og om klubbens liv i det hele taget. Generalforsamlingen afvikles i henhold til lovene. Ud-over at foretage diverse afstemninger mv., har vi tradition for at klubben som regel byder på en øl eller sodavand.


Juleafslutning:


Juleafslutningen er noget helt specielt i Amager Frimærkeklub. Den afholdes på en torsdag i December måned, og på denne aften inviteres eventuelt ægtefælle eller samlever med. Vi tilmelder os i mødeprotokollen ca. 2 - 3 uger før. Hvert medlem ankommer med en pakke ( en julegave  som ikke må være frimærker eller frimærketilbehør ) til en værdi, der ikke må være under kr. 25,-.


Pakker som er med til at dække en del af udgifterne til aftenens arrangement, bortauktioneres senere på aftenen under stor morskab og købelyst.


Aftenen starter med velkomst drink og derefter møder vi i lokalet og spiser noget lækkert mad. Der er muglighed for at købe øl og vand og måske har klubben en overraskelse; Senere har vi frimærkespil (banko ) med præmier der både kan være chokolade, vin, kød og detaielprodukter m.v.


Det er som regel en hyggelig aften, som både vi og vores ægtefæller glæder sig meget til.


Sæsonafslutning:


Sæsonafslutning i slutningen af April måned foregår næsten som en almindelig mødeaften, men også her nyder vi lidt god mad sammen, og får os en god frimærkesnak inden vi skilles, for først at mødes efter sommeren, på den første Torsdag i September.


Fælles arrangementer:


Sammen med de øvrige forbudsklubber på Amager, arangerer vi større aktiviteter f. eks. byttedag (lørdag/søndag) stor auktion, udstillinger og naturligvis, som en fast tradition året store julebankospil i slutningen af November. Dette genemføres traditionelt i festlokalerne i foreningscentret, Tårnbyvej 5. 2770 Kastrup. Og har stor tilslutning fra medlemmerne, deres familer, børn og venner.


OG NU:.....


Vi håber du som frimærkesamler, stor eller lille, har fået lyst til at blive medlem af Amager Frimærkeklub. Vi har forsøgt at fortælle lidt om os selv, og om fordelen ved at være medlem af en frimærkeklub. Skulle du imidlertid have yderlige spørgsmål, som du brænder inde med, er du velkommen til at kontakte et af bestyrelses medlemmerne på en af mødeafterne.